מחירון מנגנונים

01.10.2021
יצרן:  PWR  
מחירון לקבוצה: מנגנונים לחלונות
 
מק"ט תאור סוג מוצר מחיר לצרכן מלאי
PWR-17025R מ.חלון קד' BMW R עד 87 חליפי 839.87  +
PWR-17054SML מ.חלון קד'   L  BMW E46 חליפי 597.7  +
PWR-17054SMR מ.חלון קד'  R  BMW  E46 חליפי 597.7  +
PWR-18020L מ.חלון קד' L ק.ניאון חליפי 871.4  +
PWR-18020R מ.חלון קד' R ק.ניאון חליפי 871.4  +
PWR-19021L מ.חלון קד' L סקסו חליפי 784.79  +
PWR-19021R מ.חלון קד' R סקסו חליפי 784.79  +
PWR-19050L מ.חלון קד' L  4 AXד' חליפי 782.16  +
PWR-19050R מ.חלון קד' R  4 AXד' חליפי 782.16  +
PWR-19060L מ.חלון קד' L  4 ZXד' חליפי 706.03  +
PWR-19080L מ.חלון קד' L ברלינגו/פרט חליפי 709.31  +
PWR-19080R מ.חלון קד' R ברלינגו/פרט חליפי 709.31  +
PWR-19203L מ.חלון קד' L ג'מפי חליפי 788.66  +
PWR-19203R מ.חלון קד' R ג'מפי חליפי 788.66  +
PWR-19204SML מ.חלון קד' L  ג'מפי מ07 מחשב חליפי 590  +
PWR-20051L מ.חלון קד' L טרנו חליפי 760.52  
PWR-20051R מ.חלון קד' R טרנו חליפי 760.52  +
PWR-20056L מ.חלון אח' L טרנו חליפי 781.13  +
PWR-20056R מ.חלון אח' R טרנו חליפי 781.13  +
PWR-20061L מ.חלון קד' L ניסן סאני חליפי 783.19  +
PWR-20061R מ.חלון קד' R ניסן סאני חליפי 783.19  +
PWR-20080L מ.חלון קד' L לרגו/סרנה חליפי 749.5  
PWR-20080R מ.חלון קד' R לרגו/סרנה חליפי 749.5  +
PWR-20091L מ.חלון קד' L ניסאן אלמרה חליפי 762.54  +
PWR-20091R מ.חלון קד' R ניסאן אלמרה חליפי 762.54  
PWR-21030L מ.חלון קד' L אפלאוז חליפי 864.77  +
PWR-24024L מ.חלון L פיאט גרנד פונטו חליפי 750.87  +
PWR-24024R מ.חלון R פיאט גרנד פונטו חליפי 750.87  +
PWR-24024SML מ.חלון L פיאט גרנד פונטו בלבד חליפי 597.4  +
PWR-24024SMR מ.חלון R פיאט גרנד פונטו בלבד חליפי 597.4  +
PWR-24033L מ.חלון קד' L ברוו/ברווה\מריאה חליפי 776.39  
PWR-24033R מ.חלון קד' R ברוו/ברווה\מריאה חליפי 776.39  +
PWR-24038R מ.חלון אח' R ברווה חליפי 775.98  +
PWR-24082L מ.חלון קד' L אונו SX חליפי 652.81  +
PWR-24082R מ.חלון קד' R אונו/5 89ד' חליפי 652.81  +
PWR-24093L מ.חלון קד' L פונטו עד 99 חליפי 647.37  +
PWR-24093R מ.חלון קד' R פונטו עד 99 חליפי 647.34  +
PWR-24094L מ.חלון קד' L פונטו מ-99 חליפי 656.57  +
PWR-24094R מ.חלון קד' R פונטו מ-99 חליפי 656.57  +
PWR-24110L מ.חלון קד' L מולטיפלה חליפי 703.22  +
PWR-24110R מ.חלון קד' R מולטיפלה חליפי 703.22  +
PWR-24120L מ.חלון קד' L דובלו חליפי 716.21  +
PWR-24120R מ.חלון קד' R דובלו חליפי 716.21  +
PWR-24222R מ.חלון קד' R איווקו דיילי חליפי 1334.52  +
PWR-25030L מ.חלון קד' L פוקוס חליפי 714.26  +
PWR-25030R מ.חלון קד' R פוקוס חליפי 714.26  +
PWR-25030SML מ.חלון קד' L פוקוס מחשב חליפי 597.7  +
PWR-25030SMR מ.חלון קד' R פוקוס מחשב חליפי 597.7  +
PWR-25035L מ.חלון אח' L פוקוס חליפי 762.54  +
PWR-25035R מ.חלון אח' R פוקוס חליפי 762.54  +
PWR-25035SML מ.חלון אח' L פוקוס מחשב חליפי 597.7  
PWR-25035SMR מ.חלון אח' R פוקוס מחשב חליפי 590  
PWR-25110L מ.חלון קד' L קונקט חליפי 757.43  +
PWR-25110R מ.חלון קד' R קונקט חליפי 757.43  +
PWR-25211L מ.חלון קד' L טרנזיט עד99 חליפי 738.88  +
PWR-25211R מ.חלון קד' R טרנזיט עד99 חליפי 738.88  +
PWR-25212L מ.חלון קד' L טרנזיט מ-00 חליפי 679.15  +
PWR-26043L מ.חלון קד' L סיויק עד 92 חליפי 748.47  
PWR-26044L מ.חלון קד' L סיויק +95 חליפי 748.47  
PWR-30024L מ.חלון קד' 94-99  323F L חליפי 769.79  +
PWR-34042R מ.חלון קד' R סופר לנסר חליפי 670.39  +
PWR-38012L מ.חלון קד' L קורסה מ2001 חליפי 739.13  +
PWR-38051R מ.חלון קד' R קורסה +93 חליפי 736.21  +
PWR-38053L מ.חלון קד' L קורסה 93 חליפי 751.24  +
PWR-38053R מ.חלון קד' R קורסה 93 חליפי 751.24  +
PWR-38071L מ.חלון קד' L אסטרה עד 98 חליפי 767.73  +
PWR-38071R מ.חלון קד' R אסטרה עד 98 חליפי 767.73  +
PWR-39010R מ.חלון קד' 4 P205 Rד' חליפי 730.13  +
PWR-39012R מ.חלון קדמי פג'ו 106 ימין חליפי 730.13  +
PWR-39022L מ.חלון קד' P306 L חליפי 730.74  +
PWR-39022R מ.חלון קד' P306 R חליפי 750  +
PWR-39027L מ.חלון אח' P306 L חליפי 730.74  +
PWR-39027R מ.חלון אח' P306 R חליפי 730.74  +
PWR-39062L מ.חלון קד' P206 L עד 99 חליפי 775.98  
PWR-39062R מ.חלון קד' P206 R עד 99 חליפי 775.98  
PWR-39070L מ.חלון קד' P405 L חליפי 730.13  
PWR-39070R מ.חלון קד' P405 R חליפי 730.13  +
PWR-42012L מ.חלון קד' L אקספרס חליפי 764.85  +
PWR-42012R מ.חלון קד' R אקספרס חליפי 764.85  +
PWR-42014L מ.חלון קד' L קליאו עד 98 חליפי 762.54  +
PWR-42014R מ.חלון קד' R קליאו עד 98 חליפי 762.54  +
PWR-42021L מ.חלון קד' L רנו 19 חליפי 732.8  +
PWR-42021R מ.חלון קד' R רנו 19 חליפי 732.8  +
PWR-42040L מ.חלון קד' L מגאן 2 דלתות חליפי 806.43  +
PWR-42040R מ.חלון קד' R מגאן 2 דלתות חליפי 805.98  +
PWR-42041L מ.חלון קד' L מגאן חליפי 762.54  +
PWR-42041R מ.חלון קד' R מגאן חליפי 762.54  +
PWR-42042L מ.חלון קד' L מגאן סניק חליפי 734.25  +
PWR-42042R מ.חלון קד' R מגאן סניק חליפי 734.25  +
PWR-42043SCML מ.חלון קד' L מגאן מחשב חליפי 1646.76  
PWR-42043SCMR מ.חלון קד' R מגאן מחשב חליפי 1646.76  +
PWR-42043SML מ.חלון קד' L מגאן  2  למחשב חליפי 608.01  +
PWR-42043SMR מ.חלון קד' R מגאן 2 למחשב חליפי 608.01  +
PWR-42044SCML מ.חלון קד' L סניק מחשב חליפי 1646.76  +
PWR-42044SCMR מ.חלון קד' R סניק מחשב חליפי 1646.76  
PWR-42044SML מ.חלון קד' L סניק למחשב חליפי 608.01  +
PWR-42044SMR מ.חלון קד' R סניק למחשב חליפי 608.01  +
PWR-42045L מ.חלון אח' L מגאן חליפי 748.47  +
PWR-42045R מ.חלון אח' R מגאן חליפי 748.47  +
PWR-42046SCML מ.חלון אח' L מגאן מחשב חליפי 1646.76  +
PWR-42046SCMR מ.חלון אח' R מגאן מחשב חליפי 1646.76  +
PWR-42047L מ.חלון אח' L מגאן סניק חליפי 717.86  +
PWR-42047R מ.חלון אח' R מגאן סניק חליפי 717.86  +
PWR-42048SCML מ.חלון אח' L סניק מחשב חליפי 1638.52  +
PWR-42048SCMR מ.חלון אח' R סניק מחשב חליפי 1638.52  +
PWR-42048SML מ.חלון אח' L סניק II למחש חליפי 608.01  +
PWR-42048SMR מ.חלון אח' R סניק II למחש חליפי 608.01  +
PWR-42061L מ.חלון קד' L קליאו B חליפי 748.47  +
PWR-42061R מ.חלון קד' R קליאו B חליפי 748.47  +
PWR-42080L מ.חלון קד' L קנגו מספריים חליפי 748.47  +
PWR-42080R מ.חלון קד' R קנגו מספריים חליפי 721.36  +
PWR-44063L מ.חלון קד' L רובר 96+ 200 חליפי 795.46  +
PWR-44063R מ.חלון קד' R רובר 96+ 200 חליפי 795.46  +
PWR-46060L מ.חלון קד' L בלאנו חליפי 797.09  +
PWR-46060R מ.חלון קד' R בלאנו חליפי 797.09  +
PWR-48031L מ.חלון קד' L קלסיק/איביזה חליפי 732.7  +
PWR-48031R מ.חלון קד' R קלסיק/איביזה חליפי 732.7  +
PWR-48032SCML מ.חלון קד' L קלסיק/מחשב חליפי 1634.81  +
PWR-48032SCMR מ.חלון קד' R קלסיק/מחשב חליפי 1634.81  +
PWR-48033SML מ.חלון איביזה L חליפי 577.09  +
PWR-48033SMR מ.חלון אביזה R חליפי 577.09  +
PWR-49030SML מ.חלון קד' L אוקטביה חליפי 582.24  +
PWR-49030SMR מ.חלון קד' R אוקטביה חליפי 582.24  +
PWR-49035SML מ.חלון אח' L אוקטביה חליפי 608.01  
PWR-49035SMR מ.חלון אח' R אוקטביה חליפי 608.01  +
PWR-49050SML מ.חלון קד' L פביה חליפי 582.24  +
PWR-49050SMR מ.חלון קד' R פביה חליפי 582.24  +
PWR-50082L מ.חלון קד' L קורולה חליפי 741.91  +
PWR-54013L מ.חלון קד' L פולו 95-99 חליפי 750.21  
PWR-54013R מ.חלון קד' R פולו 95-99 חליפי 750.21  
PWR-54031L מ.חלון קד' L פסאט 88-96 חליפי 798.75  
PWR-54031R מ.חלון קד' R פסאט 88-96 חליפי 798.75  +
PWR-54033SML מ.חלון קד' L פסאט מ-97 חליפי 620.37  +
PWR-54033SMR מ.חלון קד' R פסאט מ-97 חליפי 620.37  +
PWR-54044SML מ.חלון קד' L פולו 5 דלתות חליפי 608.01  +
PWR-54044SMR מ.חלון קד' R פולו 5 דלתות חליפי 608.01  +
PWR-54070L מ.חלון קד' L גולף 91-98 חליפי 761.45  +
PWR-54070R מ.חלון קד' R גולף 91-98 חליפי 761.45  +
PWR-54070SCML מ.חלון קד' L גולף מחשב חליפי 1634.81  +
PWR-54070SCMR מ.חלון קד' R גולף מחשב חליפי 1634.81  +
PWR-54071SML מ.חלון קד' L גולף/בורה חליפי 510.11  +
PWR-54072SML מ.חלון קד' L גולף חליפי 556.48  
PWR-54072SMR מ.חלון קד' R גולף חליפי 556.48  +
PWR-69020R מ.חלון R דאף 24V CF חליפי 1024.85  +
PWR-69030L מ.חלון L דאף 24V CF חליפי 1024.85  +
PWR-69050R מ.חלון R דאף 24V XF חליפי 1024.85  
PWR-69060L מ.חלון L דאף 24V XF חליפי 1024.85  +
PWR-69080R מ.חלון R דאף 24V LF חליפי 1287.5  +
PWR-69090L מ.חלון L דאף 24V LF חליפי 1287.5  +
PWR-70022R מ.חלון R איווקו /יורו קרגו 24V חליפי 1081.5  +
PWR-70032L מ.חלון L איווקו /יורו קרגו 24V חליפי 1081.5  +
PWR-71022R מ.חלון R אטגו /אקטרוס חליפי 1100  +
PWR-71032L מ.חלון L אטגו /אקטרוס חליפי 1100  +
PWR-76020R מ.חלון R רנו פרמיום 24V חליפי 1287.5  +
PWR-76030L מ.חלון L רנו פרמיום 24V חליפי 1287.5  +
PWR-77050R מ.חלון R סקניה 94-144 24V חליפי 1339  
PWR-77060L מ.חלון L סקניה 94-144 24V חליפי 1339  +
PWR-78020R מ.חלון R וולוו 24V FH חליפי 1287.5  +
PWR-78030L מ.חלון L וולוו 24V FH חליפי 1287.5  +
 

תב-אור בע"מ - טברסקי 12 תל אביב        טל: 03-5617389   פקס: 03-5622830             דוא"ל: tavor@tav-or.co.il